Władze spółdzielni

Organy spółdzielni

Zarząd:

 1.  Prezes Zarządu – mgr Joanna Koch – Kubas
 2.  Zastępca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa – mgr Anna Niewiadomska
 3.  Zastępca Prezesa Zarządu – mgr Jan Jeziorowski

Rada Nadzorcza:

 1. WRÓBEL MAREK – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. DĄBROWSKI KAZIMIERZ – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. MAZUR ARTUR – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. CIERNIEWSKI ANDRZEJ
 5. JĘCZMIŃSKI ZDZISŁAW
 6. KORNEK KRYSTYNA
 7. KRAWCZYK GRZEGORZ
 8. KUDŁA JACEK
 9. LACH ANNA
 10. LELOWICZ MARIANNA
 11. MARCINIAK TADEUSZ
 12. SZEPISZCZAK MAREK
 13. SZOŁTYS LIDIA
 14. WALUGA KRZYSZTOF
 15. WARSZEWSKA BARBARA