Ogłoszenie-1-1000x620

Ogłoszenie – grudzień 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.
W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze 2021 r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r. i przekazywanie stanów najpóźniej do 05.01.2022 r.

Odczyty można przesłać na adres e-mail: wspólnoty@smmiechowice.bytom.pl lub podać telefonicznie nr tel. (32) 396 72 03 i (32) 396 72 28.

W przypadku nie dostarczenia odczytów w terminie rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.

Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy – czerwiec 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym odczyty nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.

W celu rozliczenia zaliczek za I półrocze 2021 r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w terminie do 30.06.2021 r. i przekazywanie stanów do celów odczytu w nieprzekraczalnym terminie do 05.07.2021 r.

Odczyty można przesłać na adresy e-mail:
ksiegowosc_wspolnoty@smmiechowice.bytom.pl,
wspolnoty@smmiechowice.bytom.pl lub podać telefonicznie nr tel. (32) 396 72 03.

W przypadku nie dostarczenia odczytów w terminie rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.

Ogłoszenie-1-1000x620

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nickla 76 – 07.06.2021 r.

Zawiadamiamy Państwa, iż zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, w dniu 07.06.2021 r. r. (tj. poniedziałek) o godzinie 1530 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” przy ul. Felińskiego 19 w Bytomiu, odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Nickla 76 w sprawie planu gospodarczego na 2021 r.
Uprzejmie prosimy o obecność lub o przybycie pełnomocnika w celu podjęcia stosownych decyzji.

accounting-analytics-balance-black-and-white-209224

Głosowanie uchwał sprawozdawczych za 2020 r.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jako Zarządca n/w Wspólnot Mieszkaniowych:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 44
  2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 48
  3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 52
  4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Felińskiego 193
    informuje, iż w związku  z trwającym czasem pandemii  i zakazem organizowania zebrań, uchwały sprawozdawcze za 2020 r. będą głosowane w trybie indywidualnego zbierania głosów przez Zarządy Wspólnot.

W najbliższym czasie zostanie Państwu dostarczone zawiadomienie w przedmiotowej sprawie wraz z załącznikami i rozliczeniem indywidualnym.

Ponadto informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących rozliczenia finansowego za 2020 rok oraz planu gospodarczego na 2021 r. udziela Dział Księgowości pod nr tel. (32) 396 72 03 oraz opiekun Wspólnoty pod nr tel. (32) 396 72 28.

Mając na uwadze obecną sytuację prosimy o wyrozumiałość i współpracę.

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bytomiu

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bytomiu: https://bpk.pl/content/nowa-taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-odprowadzania-sciekow-w-bytomiu.

W związku z powyższym od 01.01.2021 r. opłata za zimną wodę i odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 15,19 zł/m3.
Nowe naliczenia czynszu zostaną Państwu dostarczone w najbliższym czasie.

Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy – grudzień 2020 r.!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.
W celu rozliczenia zaliczek za II półrocze 2020 r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w terminie do 31.12.2020 r. i przekazywanie stanów do celów odczytu w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2021 r.

Odczyty można przesłać na adres e-mail: wspólnoty@smmiechowice.bytom.pl lub podać telefonicznie nr tel.(32) 396 72 28.

W przypadku nie dostarczenia odczytów w terminie rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.

Ogłoszenie dotyczące uchwał sprawozdawczych za 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, iż w związku z wprowadzeniem z dniem 24.10.2020 r. strefy czerwonej w całym kraju, a tym samym z rosnącym zagrożeniem zakażeniem KORONAWIRUSEM, uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządom Wspólnot zarządzanych przez Spółdzielnie będą głosowane w trybie indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty celem zamknięcia roku obrachunkowego.