ZMIANA OPŁAT BANKOWYCH W DOBIE COVID 19.

W związku z wprowadzoną przez Banki, podwyżką opłat i prowizji o 100% dla przedsiębiorców (Spółdzielni) za operacje bankowe w placówkach (w tym agencji PKO BP), Spółdzielnia nie będzie w stanie pokrywać kosztów związanych z opłatami wnoszonymi przez lokatorów.

W związku z powyższym od 01.01.2021 r. prowizje związane m.in. z opłatami z tytułu czynszu oraz mediów, pokrywać będzie osoba wpłacająca – lokator.

Wysokości opłat : agencje PKO BP : 2,50 zł od każdej wpłaty

Poczta Polska : 3,40zł. od każdej wpłaty do 600,00zł.

Poczta Polska : 3,60zł. od każdej wpłaty pow. 600,00zł.

Jedyna możliwa bezkosztowa forma zapłaty należności czynszowych i mediów – to dokonanie wpłat bezpośrednio w siedzibie Banku PKO BP oddział I w Bytomiu, bądź drogą elektroniczną.

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, iż z dniem 01.05.2020r. Fortum Silesia S.A wprowadził nowe ceny ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE Nr OKA.4210.6.2020 CW z dnia 09.04.2020r