Działka na sprzedaż

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom

Posiada do zbycia prawo własności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu nr 188/17 o pow. 8 823m2, zlokalizowanej w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Felińskiego, wartość zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 1 408 023,00 PLN( netto).

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta posiada oznaczenie 1UKS. Oferowane prawo własności dotyczy nieruchomości niezabudowanej, w związku z czym Gminie Bytom przysługuje prawo pierwokupu.

Oferta ważna do dnia 31.12.2021roku

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 32) 396 72 16, 32)  396 72 14 oraz na stronie  www.smmiechowice.bytom.pl.

Ogłoszenie-1-1000x620

UWAGA!!!

Po osiedlu krążą osoby podające się za pracowników Spółdzielni!!! Prosimy o zachowanie ostrożności i zapoznanie się z komunikatem.

Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIECHOWICE”

informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty wodomierzy w mieszkaniach nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.


W celu rozliczenia zaliczek za wodę za I półrocze 2021r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w dniach 01 – 25.06.2021r.


Stany spisane na kartkach należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do siedziby Spółdzielni w terminie do 25.06.2021r.
Odczyty można też przesłać na adres e-mail – czynsze@smmiechowice.bytom.pl

podać telefonicznie nr tel. 32 396 72 09, 32 396 72 01, 32 396 72 27 oraz korzystając z systemu  S_NET.

W przypadku niedostarczenia odczytów w terminie, rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.

Ogłoszenie-1-1000x620

POGOTOWIE TECHNICZNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia, że pogotowie techniczne będzie czynne pod numerem tel. : 570 334 177

W dniach 12.04.2021 – 14.04.2021 w godzinach 14:00 – 22:00

w dniach 17.04. 2021 -18.04.2021 w godzinach 6:00 – 14:00