Ogłoszenie-1-1000x620

Odczyty wodomierzy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIECHOWICE”

informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odczyty wodomierzy w mieszkaniach nie będą dokonywane przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię.


W celu rozliczenia zaliczek za wodę za I półrocze 2021r. prosimy o samodzielne odczytanie wodomierzy w dniach 01 – 25.06.2021r.


Stany spisane na kartkach należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do siedziby Spółdzielni w terminie do 25.06.2021r.
Odczyty można też przesłać na adres e-mail – czynsze@smmiechowice.bytom.pl

podać telefonicznie nr tel. 32 396 72 09, 32 396 72 01, 32 396 72 27 oraz korzystając z systemu  S_NET.

W przypadku niedostarczenia odczytów w terminie, rozliczenie zostanie dokonane szacunkowo na podstawie średniego zużycia za ostatni okres rozliczeniowy.

Ogłoszenie-1-1000x620

POGOTOWIE TECHNICZNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia, że pogotowie techniczne będzie czynne pod numerem tel. : 570 334 177

W dniach 12.04.2021 – 14.04.2021 w godzinach 14:00 – 22:00

w dniach 17.04. 2021 -18.04.2021 w godzinach 6:00 – 14:00

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”,

ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom

ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

nr 11/2021

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 11-15 w Bytomiu

nr 12/2021

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 21-25 w Bytomiu

nr 13/2021

Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 104c w Bytomiu

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Mariusz Mrochen, tel. (32) 396 72 15;

oraz Feliks Wcisło, tel. (32) 396 72 14.

Warunkiem wzięcia udziału w każdym z przetargów jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dni robocze, w dniach od 07.04.2021r. do 14.04.2021r.,
w godz. 900-1300  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Cena specyfikacji: 123,00 zł brutto na każdy z przetargów.

Ogłoszenie-1-1000x620

Przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody w dniu 25.02.2021r

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od Fortum Silesia S.A. o przerwie w dostawie ciepła w dniu 25 lutego 2021r. w godzinach od 6.00 do 18.00. Przerwa, która jest niezależna od naszego przedsiębiorstwa obejmie wszystkich Odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z systemu bytomskiego (grupa taryfowa A – Bytom Centrum, Miechowice, Szombierki, Łagiewniki, Karb).   Przerwa nie będzie obejmować dostawy ciepła z Ciepłowni PEC w Radzionkowie (grupa taryfowa B – Bytom Stroszek, Os. Ziętka, Radzionków). Do maila załączamy skan pisma otrzymanego od Fortum Silesia S.A.
Za niedogodności w imieniu firmy Fortum Silesia S.A. serdecznie przepraszamy.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, iż w dniu 08.02.2021 r., w godzinach wieczornych, doszło do awarii w Elektrociepłowni w Zabrzu zasilającej w ciepło system zabrzański oraz bytomski.

Z powodu uszkodzenia nowego kotła wystąpią zakłócenia w dostawie ciepła. W imieniu Fortum Silesia S.A. przepraszamy za wszelkie niedogodności.