Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice" informuje, iż z dniem 01.05.2020r. Fortum Silesia S.A wprowadził nowe ceny ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa UR ...

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu, uwzględniając prośby mieszkańców nieruchomości zagrożonych podwyższoną opłatą za nieprawidłową segrega ...