Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, iż z dniem 01.05.2020r. Fortum Silesia S.A wprowadził nowe ceny ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE Nr OKA.4210.6.2020 CW z dnia 09.04.2020r

Comments are closed.