Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu, uwzględniając prośby mieszkańców nieruchomości zagrożonych podwyższoną opłatą za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych, prosi wszystkich mieszkańców o zamykanie podwórek gospodarczych od dnia 10 sierpnia 2020 r.

Comments are closed.