Sekretariat
tel.: (32) 396 72 01
fax: (32) 396 72 22
e-mail:

smmiechowice@konto.pl 

Informujemy, że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz adres).

Księgowość
tel.: (32) 396 72 08

Dział Czynszowy
tel.: (32) 396 72 09

Dział Członkowsko-lokalowy
tel.: (32) 396 72 13 
(l. użytkowe)
tel.: (32) 396 72 28 
(l. mieszkalne)


Dział Rozliczeń i Analiz
tel.: (32) 396 72 27
tel.: (32) 396 72 30


Dział Techniczny
tel.: (32) 396 72 16
(sprawy terenowe)
tel.: (32) 396 72 15
(inspektorzy nadzoru)
tel.: (32) 396 72 26
(inspektorzy nadzoru)

 
Dział Eksploatacji

tel.: (32) 396 72 18
tel.: (32) 396 72 19


Pogotowie techniczne 

 (7.00 - 22.00)
tel.: (32) 396 72 20
e-mail: 

pogotowie.miechowice@onet.pl

Wspólnoty Mieszkaniowe
tel.: (32) 396 72 07
(opiekun Wspólnoty)
tel.: (32) 396 72 11
(księgowość)ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK w godz. 22.00 - 7.00 pod nr tel:

Pogotowie Gazowe

tel. (32) 286 – 31 – 43

Pogotowie wodno – kanalizacyjne

tel. 600 - 496 – 080

Pogotowie elektryczne
tel. 609-866-313; 609-866-501

Pogotowie dźwigowe
tel. 602-472-917; 602-386-724


Nr ratunkowy: 112
Pogotowie ratunkowe

tel.: 999
Straż pożarna
tel.: 998
Policja
tel.: 997
Straż miejska
tel.: (32) 281 18 24

Komisariat Policji I w Bytomiu 
ul. Stolarzowicka 35
tel. (32) 396 35 10Logowanie do internetowego systemu użytkowników lokali 
SM "Miechowice"(sugerowana przeglądarka: Mozilla Firefox)


ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA DLA Spółdzielni Mieszkaniowej "MIECHOWICE"

2014

20132012


2010
Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIECHOWICE laureatem Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach

2005 - 2008

Certyfikat Europejskiego Funduszu Społecznego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice"

 
  


  Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych 
SM "Miechowice"
przy ul. Felińskiego 
165 - 187


 Foto - galeria SMM
  Poradniki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się spółdzielni na terenie Bytomia prowadząca swoją działalność od 1991 roku.

Jest jednym z najbardziej doświadczonych zarządców nieruchomości mieszkaniowych na terenie Bytomia, prowadzącym z powodzeniem zasób mieszkaniowy o...

Wykaz zajęć prowadzonych w MUZIE (od września 2014 r.):

1. AEROBIC (dorośli/odpłatnie - 7,00 zł/godz.)
- wtorki 18.00 - 19.00
- czwartki 17.00 - 18.00

2. JOGA (dorośli - odpłatnie - 13,00 zł/jednorazowe wejście)
- poniedziałki 18.00 - 19.30
- czwartki 18.00 - 19.30

3. Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży...

Informacje bieżące dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Norberta Bończyka 14 (19.06.2015)


ODCZYTY WODOMIERZY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w dniu 26.06.2015 r. w godz. 17.00 - 18.00 wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich lokalach...

Informacje bieżące dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy FELIŃSKIEGO 193 (19.06.2015)


ODCZYTY WODOMIERZY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w dniu 26.06.2015 r. w godz. 15.30 – 16.30 wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich lokalach...

Informacje bieżące dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy NICKLA 44 (aktualizacja na dzień 19.06.2015)


ODCZYTY WODOMIERZY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w dniu 25.06.2015 r. w godz. 15.30 – 18.00 wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich...

Informacje bieżące dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy NICKLA 48 (aktualizacja na dzień 19.06.2015)

ODCZYTY WODOMIERZY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w dniu 25.06.2015 r. w godz. 15.30 – 18.00 wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich lokalach...

Informacje bieżące dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy NICKLA 52 (aktualizacja na dzień 19.06.2015)
ODCZYTY WODOMIERZY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w dniu 25.06.2015 r. w godz. 15.30 – 18.00 wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich...
Informacje bieżące dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy NICKLA 76 (aktualizacja na dzień 26.06.2015 r.)


ODBIÓR ROBÓT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że w dniu 29.06.2015 r.
(tj. poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się protokolarny odbiór robót zleconych zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 z dnia...
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. firma „CAGRO” przeprowadzi badania instalacji elektrycznej w mieszkaniach.

Przed przystąpieniem do prac zostanie umieszczona informacja na tablicy ogłoszeń w budynku z dokładnym określeniem terminu wykonania...
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje, iż z dniem 01.11.2009 roku ulega likwidacji nocna zmiana na Pogotowiu Technicznym Spółdzielni.

W związku z powyższym we wszystkie dni tygodnia usterki będzie można zgłaszać:

- w godz. 7.00 – 22.00 na Pogotowiu Technicznym Spółdzielni pod numerem tel....
I. Godziny pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”

- od 7.00 do 17.00 w poniedziałki
- od 7.00 do 15.00 od wtorku do czwartku
- od 7.00 do 13.00 w piątki
- do 22.00 POGOTOWIE TECHNICZNE


II. Działy wyłączone z obsługi?

Dział Czynszów we wtorki i w piątki wyłączony z obsługi. 
Dział Członkowsko -...
O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się: najemca lub podnajemca, osoba mająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, właściciel samodzielnego lokalu mieszkalnego albo mieszkający w budynku stanowiącym jego własność. Mogą o niego starać się również inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i ponoszące...
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnym ruchowo Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość załatwiania wszelkich spraw w Spółdzielni za pośrednictwem wyznaczonych do tego celu pracowników. 

W związku z powyższym, w celu zapewnienia należytej obsługi osób...
"Zasady zbywania mieszkań powinna określać spółdzielnia"

Autor: Marek STAŃKO
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 21 grudnia 2009 r.

(Źródło: http://edgp.dziennik.pl/index.php?act=mprasa⊂=article&id=276078)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Właścicieli na terenie Bytomia i okolic chciałaby przedstawić Państwu propozycję rozpoczęcia współpracy poprzez powierzenie nam zarządu nieruchomością wspólną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest jedną z największych spółdzielni na...
PRZYDATNE LINKI:

Oficjalny serwis Bytomia www.bytom.pl
Niezależny serwis Bytomia www.bytomski.pl
Bytom Nasze Miasto http://bytom.naszemiasto.pl 
Informator lokalny www.miechowice.net
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej www.sejm.gov.plFatal error: Call to a member function on a non-object in /home/miechowice_01/www/classes/debugger.php on line 204