Sekretariat
tel.: (32) 396 72 01
fax: (32) 396 72 22
e-mail:

smmiechowice@konto.pl 

Informujemy, że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz adres).

Księgowość
tel.: (32) 396 72 08

Dział Czynszowy
tel.: (32) 396 72 09

Dział Członkowsko-lokalowy
tel.: (32) 396 72 13 
(l. użytkowe)
tel.: (32) 396 72 28 
(l. mieszkalne)


Dział Rozliczeń i Analiz
tel.: (32) 396 72 27
tel.: (32) 396 72 30


Dział Techniczny
tel.: (32) 396 72 16
(sprawy terenowe)
tel.: (32) 396 72 15
(inspektorzy nadzoru)
tel.: (32) 396 72 26
(inspektorzy nadzoru)

 
Dział Eksploatacji

tel.: (32) 396 72 18
tel.: (32) 396 72 19


Pogotowie techniczne 

 (7.00 - 22.00)
tel.: (32) 396 72 20
e-mail: 

pogotowie.miechowice@onet.pl

Wspólnoty Mieszkaniowe
tel.: (32) 396 72 07
(opiekun Wspólnoty)
tel.: (32) 396 72 11
(księgowość)ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK w godz. 22.00 - 7.00 pod nr tel:

Pogotowie Gazowe

tel. (32) 286 – 31 – 43

Pogotowie wodno – kanalizacyjne

tel. 600 - 496 – 080

Pogotowie elektryczne
tel. 609-866-313; 609-866-501

Pogotowie dźwigowe
tel. 602-472-917; 602-386-724


Nr ratunkowy: 112
Pogotowie ratunkowe

tel.: 999
Straż pożarna
tel.: 998
Policja
tel.: 997
Straż miejska
tel.: (32) 281 18 24

Komisariat Policji I w Bytomiu 
ul. Stolarzowicka 35
tel. (32) 396 35 10Logowanie do internetowego systemu użytkowników lokali 
SM "Miechowice"(sugerowana przeglądarka: Mozilla Firefox)UNIQA
Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną
"przy czynszu"

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA DLA Spółdzielni Mieszkaniowej "MIECHOWICE"

2015
2014

20132012


2010
Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIECHOWICE laureatem Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach

2005 - 2008

Certyfikat Europejskiego Funduszu Społecznego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice"

 
  


  Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych 
SM "Miechowice"
przy ul. Felińskiego 
165 - 187


 Foto - galeria SMM
  Sprawozdania

Realizacja wniosków o odrębną własność:

•  Na dn. 02.03.2016 r. przeniesiono własność na nieruchomościach niezaskarżonych: 1583, w tym:

• zrealizowanych wniosków: 1519
• uwłaszczenia sądowe: 13
• odrębna własność nabyta w drodze przetargu: 51

•  Złożone rezygnacje na dn. 31.12.2015...
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice"

1. Prezes Zarządu - mgr Joanna Koch - Kubas
2. Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Jan Jeziorowski

Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniach 19-22 maja 2014 r. dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice" na kolejną kadencję w...
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice za 2014 rok (pobierz plik)
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice
za 2014 rok 
(pobierz plik)
Kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice" na 2015 rok (pobierz plik)
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta za 2014 rok (pobierz plik)                  
 

W roku 2014. w Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice" zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
– kontrola w dniu 06.03.2014 r. – ocena stanu sanitarnego budynku przy ulicy Felińskiego 185.

2. PKO BP S.A.
– kontrola w dniu 17.04.2014 r. – kontrola ewidencji analitycznej...