Wtorek, 23 Kwietnia 2019r.
S_NET (logowanie)
 • Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

  Radosnych i spokojnych
  Świąt Wielkanocnych
  wszystkim Członkom
  Spółdzielni i ich Rodzinom
  życzą
  Rada Nadzorcza, Zarząd
  oraz Pracownicy
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”

 • Zawiadomienie dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”

  Zarząd SM „Miechowice”  zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 17 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbywać się będzie w trzech częściach  w następujących terminach:

  • Część I: 23.04.2019 r. godz. 16.00  Sala Widowiskowa w budynku Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19  –  obejmująca budynki: ul. Bławatkowa 5, ul. Reptowska 47 – 51, ul. Stolarzowicka 106, ul. Stolarzowicka 70 – 72, ul. Reptowska 28 – 36a, ul. Reptowska 76 – 82, ul. Reptowska 21 – 33a, ul. Nowa 35 – 45a, ul. Felińskiego 63 – 89, ul. Felińskiego 109 – 145, ul. Felińskiego 159 – 187, ul. Nickla 34 – 42, ul. Nickla 54 – 80, ul. Nickla 102 – 116, ul. Nickla 33 – 67, ul. Nickla 83 – 101, ul. Nickla 119 – 143.  
  • Część II: 24.04.2019 r. godz. 16.00  Sala Widowiskowa w budynku Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19  –  obejmująca budynki: ul. Bławatkowa 9 – 17,  ul. Felińskiego 8 – 58, ul. Felińskiego 1 – 61, ul. Nickla 70 – 72, ul. Nickla 82 – 94, ul. Nickla 124 – 130, ul. Nickla 113 – 115.  
  • Część III: 25.04.2019 r. godz. 16.00 Sala Widowiskowa w budynku Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19  – obejmująca  budynki: ul. Stolarzowicka 46 – 68, ul. Stolarzowicka 78a  – 104c, ul. Stolarzowicka 78 – 104,  ul. Reptowska 40 – 66, ul. Reptowska 35 – 35a, ul. Nowa 17 – 33a,   ul. Felińskiego 91 – 107,  ul. Felińskiego 147 – 157, ul. Nickla 28 – 32, ul. Nickla 96 – 100, ul. Nickla 21 – 31, ul. Nickla 69 – 81, ul. Nickla 103 – 111 oraz członkowie z tytułu posiadania   garaży przy ul. Nickla, Dalekiej, Bławatkowej, Nowej.
  Czytaj dalej…
 • Inicjatywa „Zielona Ławeczka”

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, iż Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w lokatorskiej inicjatywie społecznej pod nazwą „ZIELONA ŁAWECZKA”.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.zielonalaweczka.pl.

   

 • Ogłoszenie – przetarg na modernizację instalacji CO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

  Nr 1/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 75-79 w Bytomiu

  Nr 2/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 81-89 w Bytomiu

  Nr 3/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 99-101 w Bytomiu

  Nr 4/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 131-137 w Bytomiu

  Nr 5/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Nickla 107-111 w Bytomiu

  Nr 6/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 78a w Bytomiu

  Nr 7/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 104b w Bytomiu
  Czytaj dalej…

 • Ogłoszenie – przetarg na modernizację instalacji CO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

  Nr 1/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 75-79 w Bytomiu

  Nr 2/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 81-89 w Bytomiu

  Nr 3/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 99-101 w Bytomiu

  Nr 4/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 131-137 w Bytomiu

  Nr 5/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Nickla 107-111 w Bytomiu

  Nr 6/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 78a w Bytomiu

  Nr 7/2019:
  Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 104b w Bytomiu
  Czytaj dalej…