Sobota, 15 Czerwca 2019r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Zarządzamy

WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „Miechowice”

  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 44 w Bytomiu
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 48 w Bytomiu
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 52 w Bytomiu
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nickla 76 w Bytomiu
  • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Felińskiego 193 w Bytomiu