Piątek, 21 Lutego 2020r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Oferta

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Właścicieli na terenie Bytomia i okolic chciałaby przedstawić Państwu propozycję rozpoczęcia współpracy poprzez powierzenie nam zarządu nieruchomością wspólną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest jedną z największych spółdzielni na terenie Bytomia prowadząca swoją działalność od 01.10.1991 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach, XII Wydział Gospodarczy pod NR KRS 0000178126).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest jednym z najbardziej doświadczonych zarządców nieruchomości mieszkaniowych na terenie Bytomia, prowadzącym z powodzeniem zasób mieszkaniowy o łącznej powierzchni ponad 260 tys. m2. o czym świadczą przyznane Spółdzielni odznaczenia i wyróżnienia m. in. Wielka Nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa (2010), EURO Symbol 2012 (2012), Symbol DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013 (2013), Jakość Roku 2013 i Jakość Roku / Usługa roku 2013.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” posiada aktualną umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług i zatrudnia wykwalifikowany zespół pracowników, posiadających wymagane prawem licencję państwowe (potwierdzone członkostwem w organizacjach zawodowych), uprawnienia budowlane i księgowe poparte długoletnią wiedzą praktyczną, co gwarantuje profesjonalizm i wiarygodność poczynań zarządczych. Bezpieczeństwo i stabilizację w działaniu naszej firmy docenicie Państwo już po pierwszych miesiącach współpracy.

Zarządzanie wspólnotami opieramy na ścisłej współpracy z zarządem wraz z którym realizujemy poszczególne etapy zadań wynikających z planu gospodarczego, których propozycję w postaci ofert o wykonawstwo jednorazowe lub świadczenie usług ciągłych przedstawimy zarządowi, który wybiera wariant uznany przez siebie za korzystniejszy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje świadczenie usług w oparciu o umowę o zarządzanie.

Umowa o zarządzanie najczęściej obejmuje:

  1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
  2. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wg planu gospodarczego Wspólnoty.
  3. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń wspólnych i obiektów budowlanych.
  4. Nadzór nad realizacją umów na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych.
  5. Windykacja należności dotyczących nieruchomości.
  6. Zlecanie prac remontowych i budowlanych na podstawie wybranej oferty przez Wspólnotę.
  7. Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego.
  8. Prowadzenie dla nieruchomości księgowości finansowej i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy.
  9. Negocjacje warunków handlowych z wybranymi firmami dostawczymi i wykonawczymi ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  10. Dbanie o wizerunek Wspólnoty poprzez reprezentowanie jej na zewnątrz.

Ofertę świadczonych usług można poszerzyć o możliwość podglądu kont Właścicieli przez serwis internetowy oraz szereg innych usług usprawniających działalność Wspólnoty.

Proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy!
Wynagrodzenie zarządcy jest zależne od wynegocjowanych warunków.

Dodatkowe informacje są udzielane pod nr tel. (32) 396 72 01 i (32) 396 72 12, osobiście w siedzibie Spółdzielni po uprzednim kontakcie telefonicznym lub pod adresem wspolnoty@smmiechowice.bytom.pl.

Mamy nadzieję na możliwość zaprezentowania swojej oferty w bezpośrednim kontakcie.

Z poważaniem
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Miechowice”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH