Czwartek, 20 Lutego 2020r.
S_NET (logowanie)

Zawiadomienie dot. zbiórki odpadów w dniu 15.02.2020r.

Zawiadamiamy, że w dniu 15.02.2020r. w mobilnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów zbierane są:
– przeterminowane leki,
– przeterminowane chemikalia,
– zużyte baterie i zużyte akumulatory,
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
– zużyte opony.
Miejsca odbioru:
9:30 – 10:00 ul. Felińskiego 61
10:15 – 10:45 ul. Stolarzowicka 78

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH