Czwartek, 20 Lutego 2020r.
S_NET (logowanie)

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu informuje, iż w ostatnim okresie nasiliła się ilość włamań do mieszkań zlokalizowanych na parterze budynku. W przypadku wyjazdu lub dłuższej nieobecności w mieszkaniu proponujemy skorzystać z pomocy sąsiedzkiej i wspólnie zadbać o swoją własność. Istnieje również, po uzyskaniu zgody Spółdzielni, możliwość montażu rolet zewnętrznych antywłamaniowych.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH