Piątek, 06 Grudnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa MIECHOWICE z siedzibą w Bytomiu przy ul. Felińskiego 19 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH