Sobota, 17 Sierpnia 2019r.
S_NET (logowanie)

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje,
iż w dniu 16.08.2019 r. (PIĄTEK) Spółdzielnia będzie NIECZYNNA.

Czynne będzie Pogotowie Techniczne Spółdzielni, gdzie usterki będzie można zgłaszać – w godz. 6.00 – 22.00 pod numerem tel. (032) 396-72-20,
I piętro pok. Nr 14, natomiast w godz. 22.00 – 6.00 do firm pełniących dyżury:

a/ Pogotowie gazowe nr tel. 32 286 31 43
(dot. awarii gazowych)

b/ Pogotowie wodno – kanalizacyjne nr tel. 600 496 080
(dot. awarii wod. – kan. i c.o.)

c/ Pogotowie elektryczne nr tel. 609 866 313 lub 609 866 501
(dot. instalacji elektrycznych)

d/ Pogotowie dźwigowe nr tel. 602 472 917 lub 602 386 724
(dot. awarii dźwigów)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH