Niedziela, 20 Października 2019r.
S_NET (logowanie)

Wysoki stopień zagrożenia pożarowego

Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”- przypomina o przestrzeganiu Regulaminu porządku domowego, na mocy którego wszyscy właściciele zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w nieruchomości oraz przyległym terenie.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wysoki stopień zagrożenia pożarowego!

W związku z powyższym przestrzegamy przed stwarzaniem zagrożenia w postaci rzucania niedopałków na terenie wspólnoty pod rygorem zgłoszenia sprawy do państwowej straży pożarnej i nałożenia kary pieniężnej.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH