Sobota, 15 Czerwca 2019r.
S_NET (logowanie)

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie  informuje,  iż  w dniu 15.06.2019 r. (tj. sobota) Spółdzielnia będzie czynna w godz. od  7.00 do 15.00.
Natomiast w  dniu 21.06.2019 r. (tj. piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

Czynne będzie Pogotowie Techniczne Spółdzielni, gdzie  usterki będzie można zgłaszać – w godz. 6.00 – 22.00  pod numerem tel. (032) 396-72-20, I piętro pok. nr 14,  natomiast  w godz. 22.00  –  6.00  do firm pełniących dyżury:

a/  pogotowie gazowe nr tel. (32)  286 – 31 – 43 dot.  awarii gazowych
b/  pogotowie wodno – kanalizacyjne nr tel. 600 – 496 – 080 dot. awarii   wod. – kan. i  c.o.
c/ pogotowie elektryczne nr tel. 609 – 866 – 313  lub  609 – 866 – 501 dot.  instalacji elektrycznych            
d/ pogotowie dźwigowe nr tel. 602 – 472 – 917 lub 602 – 386 – 724 dot. awarii dźwigów