Sobota, 17 Sierpnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Ogłoszenie – przetarg na modernizację instalacji CO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

Nr 1/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 75-79 w Bytomiu

Nr 2/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 81-89 w Bytomiu

Nr 3/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 99-101 w Bytomiu

Nr 4/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Felińskiego 131-137 w Bytomiu

Nr 5/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Nickla 107-111 w Bytomiu

Nr 6/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 78a w Bytomiu

Nr 7/2019:
Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Stolarzowickiej 104b w Bytomiu

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są: Mariusz Mrochen tel. (32) 396 72 15 oraz Feliks Wcisło tel. (32) 396 72 14.

Warunkiem wzięcia udziału w każdym z przetargów jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dni robocze, w dniach od 13 do 20.02.2019r.,
w godz. 900-1300  w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Cena specyfikacji: 123,00 zł brutto na każdy z przetargów.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH