Wtorek, 19 Lutego 2019r.
S_net (logowanie)

Ogłoszenie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody   ( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) Art. 83 ust. 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia   na wycinkę drzewa

na działce   nr 273/17 przy budynku ul. Felińskiego 7,9 –  drzewa gatunek klon –  ponieważ uniemożliwia dostęp do okien dla ekip ratowniczych za pomocą podnośników i drabin mechanicznych, decyzja Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu    nr 121/2018/MZ.  W świetle powyższego prosimy, w terminie do dnia 01.02.2019 o pisemne zgłaszanie uwag, w przedmiocie sprawy.