Czwartek, 17 Stycznia 2019r.
S_net (logowanie)

Odczyty wodomierzy 29.11 – 12.12.2018r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIECHOWICE”

informuje, że w okresie od 29.11-12.12.2018r. wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich lokalach mieszkalnych (opomiarowanych i nieopomiarowanych) zgodnie z poniższym harmonogramem:

DATA ODCZYTU GODZ. ODCZYTU ADRES
29.11.2018r. 1530 – 2000 Felińskiego 1 – 43
30.11.2018r. 1530 – 2000 Felińskiego 45 – 61 8 – 24
03.12.2018r. 1730 – 2000 Felińskiego 26 – 44
04.12.2018r. 1530 – 2000 Felińskiego 46 – 58 71 – 127
05.12.2018r. 1530 – 2000 Felińskiego 63 – 69 129 – 187
Nickla 21 – 41 28 – 54
06.12.2018r. 1530 – 2000 Nickla 56 – 130 43 – 85
07.12.2018r. 1530 – 2000 Nickla 87 – 143
Nowa 17 – 39a
10.12.2018r. 1730 – 2000 Nowa 41 – 45a
Reptowska 21 – 35a 28 – 34a 40 – 50
11.12.2018r. 1530 – 2000 Reptowska 52 – 82 47 – 51
Bławatkowa 5
Stolarzowicka 46 – 68 72
12.12.2018r. 1530 – 2000 Stolarzowicka 82 – 106 94a 104 a,b,c
Stolarzowicka 78 a, c

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o obecność osoby pełnoletniej w dniu wykonywania przeglądu, jak również o umożliwienie sprawdzenia podłączeń wszystkich urządzeń pobierających wodę
w lokalu.

W przypadku odmowy udostępnienia mieszkania w celu przeprowadzenia czynności kontrolno – pomiarowych do naliczenia czynszowego zostanie wprowadzony ryczałt za wodę /Podstawa prawna: Regulamin określający zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz montażu  i użytkowania liczników wody (wodomierzy) zainstalowanych w lokalach w Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” – § 6  pkt. 12 ust. 2/.

ZARZĄD SM „MIECHOWICE”