Poniedziałek, 22 Października 2018r.
S_net (logowanie)

Wycinka drzew na działce nr 1687/11, 1682/11, 1669/11.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) Art. 83 ust. 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia   na wycinkę drzewa na działce nr 1687/11 przy budynku ul. Nickla 124 –  drzewa gatunek świerk –  suchy w 100%.
O zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia   na wycinkę drzewa na działce   nr 1682/11 przy budynku      ul. Nickla 94 –  drzewa gatunek świerk –  suchy w 100%.
O  zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia   na wycinkę drzewa na działce    nr 1669/11 przy budynku      ul. Nickla 25 –  drzewa gatunek świerk –  suchy w 100% oraz  wierzbę mandżurską suchą w 60%

W świetle powyższego prosimy, w terminie do dnia 12.11.2018 o pisemne zgłaszanie uwag,
w przedmiocie sprawy.