Sobota, 17 Sierpnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Nickla 48

Wysoki stopień zagrożenia pożarowego

Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”- przypomina o przestrzeganiu Regulaminu porządku domowego, na mocy którego wszyscy właściciele zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w nieruchomości oraz przyległym terenie.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wysoki stopień zagrożenia pożarowego!

Czytaj dalej…
Ogłoszenie – wymiana wodomierzy indywidualnych

W związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy indywidualnych w Państwa lokalach mieszkalnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, jako Zarządca Wspólnoty prosi o wymianę wodomierzy na nowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2019 r.

Czytaj dalej…

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH