Piątek, 06 Grudnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Nickla 48Wysoki stopień zagrożenia pożarowego

Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”- przypomina o przestrzeganiu Regulaminu porządku domowego, na mocy którego wszyscy właściciele zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w nieruchomości oraz przyległym terenie.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wysoki stopień zagrożenia pożarowego!

Czytaj dalej…

Utrzymanie porządku

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami o przebywaniu na terenie budynku osób niepożądanych apelujemy do właścicieli o rozwagę i nie wpuszczanie osób nieznajomych.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu porządku w nieruchomości i szanowaniu wspólnego mienia.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH