Wtorek, 23 Kwietnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Nickla 44

Wymiana wodomierzy

W związku z decyzją właścicieli podjętą na zebraniu sprawozdawczym o wymianie wodomierzy z.w. i c.w.u. prosimy o przeprowadzenie wymiany wodomierzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019 r.

Wymianę wodomierzy należy zgłosić pod numerem tel. (32)  396 72 07 lub bezpośrednio na Pogotowie Techniczne pod nr tel. (32) 396 72 20, celem zaplombowania wodomierzy i spisania protokołu.


PROSIMY PONADTO O NIE WYRZUCANIE STARYCH WODOMIERZY, KTÓRE BĘDĄ POTRZEBNE DO SPISANIA PROTOKOŁU.