Sobota, 17 Sierpnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Aktualności

Wysoki stopień zagrożenia pożarowego

Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”- przypomina o przestrzeganiu Regulaminu porządku domowego, na mocy którego wszyscy właściciele zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w nieruchomości oraz przyległym terenie.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wysoki stopień zagrożenia pożarowego!

Czytaj dalej…
Ogłoszenie – włamania do mieszkań

W związku z zapadającym wcześnie zmrokiem i możliwością włamań do mieszkań na niskich kondygnacjach budynków Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, na prośbę Komisariatu Policji I w Bytomiu, zwraca się z prośbą do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby, które stoją bez celu obserwując budynki najczęściej od strony balkonów.

Czytaj dalej…


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH