Wtorek, 19 Lutego 2019r.
S_net (logowanie)

Przetargi – Lokale mieszkalne i użytkowe

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg  nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego :
nr 1/m/19  na  lokal mieszkalny przy ul. Felińskiego   109/12  składający  się  z  1 pokoju , kuchni , łazienki z wc  o pow. użytk.  35,20 m2 ). Lokal położony  jest  na   III  piętrze w budynku   4 – piętrowym.   Wartość rynkowa lokalu według operatu szacunkowego wynosi :  60 544,00 zł. Czytaj dalej…Licytacja komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.01.2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu w sali nr 3 odbędzie się

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Bytomiu przy ul. Felińskiego 23/15 przysługującego dłużnikowi.

Dla przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 50,10m2 ( 2p+k ) Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00052629/7.

 

Licytacja komornicza


Wolne lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” z siedzibą w Bytomiu
przy ul. Felińskiego 19
posiada  wolne lokale użytkowe zlokalizowany w Bytomiu Miechowicach przy ul:

  1. Reptowskiej 53a o pow. 263,00 m2 (lokal wolny 01.11.2018r)
  2. Stolarzowickiej 37 o pow. 211,03 m2 (lokal wolny od 01.11.2018r)

Lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej.
Stawka czynszu do negocjacji.
Spółdzielnia posiada także do wynajmu boksy handlowe w Hali „Centrum” przy

  1. Stolarzowickiej 37, jest to
  2. boks nr 9 o powierzchni 6,97 m2,
  3. boks nr 50 o powierzchni 3,40 m2 (w głównym wejściu do Hali).

Stawka czynszowa najmu wynosi 98,31 zł/m2 netto plus należny podatek VAT.

Bliższe informacje dotyczące w/w lokali udzielane są pod nr tel. 32 396 72 13 lub 32 396 72