Środa, 19 Grudnia 2018r.
S_net (logowanie)

Przetargi – Lokale mieszkalne i użytkowe

Licytacja komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.01.2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu w sali nr 3 odbędzie się

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Bytomiu przy ul. Felińskiego 23/15 przysługującego dłużnikowi.

Dla przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 50,10m2 ( 2p+k ) Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00052629/7.

 

Licytacja komornicza


Wolne lokale użytkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” z siedzibą w Bytomiu
przy ul. Felińskiego 19
posiada  wolne lokale użytkowe zlokalizowany w Bytomiu Miechowicach przy ul:

  1. Reptowskiej 53a o pow. 263,00 m2 (lokal wolny 01.11.2018r)
  2. Stolarzowickiej 37 o pow. 211,03 m2 (lokal wolny od 01.11.2018r)

Lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej.
Stawka czynszu do negocjacji.
Spółdzielnia posiada także do wynajmu boksy handlowe w Hali „Centrum” przy

  1. Stolarzowickiej 37, jest to
  2. boks nr 9 o powierzchni 6,97 m2,
  3. boks nr 50 o powierzchni 3,40 m2 (w głównym wejściu do Hali).

Stawka czynszowa najmu wynosi 98,31 zł/m2 netto plus należny podatek VAT.

Bliższe informacje dotyczące w/w lokali udzielane są pod nr tel. 32 396 72 13 lub 32 396 72

 

 


Działka na sprzedaż.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom

Posiada do zbycia prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu nr 188/17 o pow. 8 823m2, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Felińskiego, wartość zgodnie
z operatem szacunkowym wynosi 974 500,00 PLN (netto), przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta posiada oznaczenie 2MW/10. Czytaj dalej…