Sobota, 17 Sierpnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Przetargi – Lokale mieszkalne i użytkowe

Wolne lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Felińskiego 19

 posiada także do wynajmu boksy handlowe w Hali „Centrum” przy ulicy Stolarzowickiej 37, jest to:

  1. boks nr 9 o powierzchni 6,97 m2,
  2. boks nr 50 o powierzchni 3,40 m2 (w głównym wejściu do Hali).

Stawka czynszowa najmu wynosi 98,31 zł/m2 (netto + należny podatek VAT). Bliższe informacje dotyczące w/w lokali udzielane są pod nr tel. (32) 396 72 13 lub (32) 396 72 28.

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH