Czwartek, 20 Lutego 2020r.
S_NET (logowanie)

Sprawozdania

Realizacja wniosków o odrębną własność na dn. 04.12.2019

Na dn. 28.11.2019 r. przeniesiono własność na nieruchomościach niezaskarżonych: 1659, w tym:

  • zrealizowanych wniosków: 1583
  • uwłaszczenia sądowe: 13
  • odrębna własność nabyta w drodze przetargu: 63
  • pozostałych do spisania aktów notarialnych (sprawy bieżące; wnioski realizowane): 2
  • wnioski do realizacji w późniejszym terminie z przyczyn niezależnych od Spółdzielni: 176
  • przekształcenie na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 18.12.2009 r. o zm. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie innych ustaw na nieruchomościach zaskarżonych: 235INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH