Poniedziałek, 22 Października 2018r.
S_net (logowanie)

Wspólnoty – Felińskiego 193

Rozpoczęcie sezonu grzewczego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że

z dniem 24.09.2018 r. nastąpi rozpoczęcie

sezonu grzewczego 2018/2019. Ewentualne nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 516 195 899 (24/7)

lub do pogotowia technicznego Spółdzielni tel. 32 3967220 ( od 7.00 do 22.00).


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” informuje, że

w związku z przygotowaniami do sezonu grzewczego 2018/2019

z dniem 18.09.2018 r. nastąpi uzupełnianie

czynnika grzewczego w instalacjach wewnętrznych budynków. Czytaj dalej…


OGŁOSZENIE

W związku z obowiązkiem zgłoszenia do PEC gotowości
naszych instalacji c.o. do odbioru ciepła i rozpoczęcia sezonu grzewczego 2018 / 2019 r., Czytaj dalej…


W związku z urlopem opiekuna Wspólnoty w dniach od 21.05.2018r. do 04.06.2018 r. wszelkie zapytania prosimy kierować do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice poprzez e-mail: sekretariat@smmiechowice.bytom.pl lub nr tel. 32 396 72 01.

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać na Pogotowie Techniczne
pod nr tel. 516 195 899.

 

Za ewentualne niedogodności w wyżej podanym okresie przepraszamy.

 

                                                                            Zarząd SM „Miechowice”


Ogłoszenie o podjętych uchwałach.

Zarządca – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” – zgodnie z art. 23, pkt. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. informuje o podjętych uchwałach  Wspólnoty:

  1. Uchwała Nr 1/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  2. Uchwała Nr 2/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 rok,
  3. Uchwała Nr 3/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie: przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018 oraz ustalenia wysokości zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

W/w uchwały są do wglądu przez każdego z Właścicieli w siedzibie Zarządcy.

Uchwały zostały przekazane do realizacji.