Piątek, 06 Grudnia 2019r.
S_NET (logowanie)

Wspólnoty – Nickla 52Wysoki stopień zagrożenia pożarowego

Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”- przypomina o przestrzeganiu Regulaminu porządku domowego, na mocy którego wszyscy właściciele zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w nieruchomości oraz przyległym terenie.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wysoki stopień zagrożenia pożarowego!

Czytaj dalej…


Ważne informacje

Telefony kontaktowe:

  1. sekretariat tel. (32) 396 72 01 / fax. (32) 396 72 22
  2. sprawy bieżące: opiekun Wspólnoty tel. (32) 396 72 28
    e – mail: wspolnoty@smmiechowice.bytom.pl
  3. sprawy bieżące (księgowość) tel. (32) 396 72 03

Czytaj dalej…


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH