Sekretariat
tel.: (32) 396 72 01
fax: (32) 396 72 22
e-mail:

smmiechowice@konto.pl 

Informujemy, że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz adres).

Księgowość
tel.: (32) 396 72 08

Dział Czynszowy
tel.: (32) 396 72 09

Dział Członkowsko-lokalowy
tel.: (32) 396 72 13 
(l. użytkowe)
tel.: (32) 396 72 28 
(l. mieszkalne)


Dział Rozliczeń i Analiz
tel.: (32) 396 72 27
tel.: (32) 396 72 30


Dział Techniczny
tel.: (32) 396 72 16
(sprawy terenowe)
tel.: (32) 396 72 15
(inspektorzy nadzoru)
tel.: (32) 396 72 26
(inspektorzy nadzoru)

 
Dział Eksploatacji

tel.: (32) 396 72 18
tel.: (32) 396 72 19


Pogotowie techniczne 

 (7.00 - 22.00)
tel.: (32) 396 72 20
e-mail: 

pogotowie.miechowice@onet.pl

Wspólnoty Mieszkaniowe
tel.: (32) 396 72 07
(opiekun Wspólnoty)
tel.: (32) 396 72 11
(księgowość)ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK w godz. 22.00 - 7.00 pod nr tel:

Pogotowie Gazowe

tel. (32) 286 – 31 – 43

Pogotowie wodno – kanalizacyjne

tel. 600 - 496 – 080

Pogotowie elektryczne
tel. 609-866-313; 609-866-501

Pogotowie dźwigowe
tel. 602-472-917; 602-386-724


Nr ratunkowy: 112
Pogotowie ratunkowe

tel.: 999
Straż pożarna
tel.: 998
Policja
tel.: 997
Straż miejska
tel.: (32) 281 18 24

Komisariat Policji I w Bytomiu 
ul. Stolarzowicka 35
tel. (32) 396 35 10Logowanie do internetowego systemu użytkowników lokali 
SM "Miechowice"(sugerowana przeglądarka: Mozilla Firefox)


ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA DLA Spółdzielni Mieszkaniowej "MIECHOWICE"

2014

20132012


2010
Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIECHOWICE laureatem Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach

2005 - 2008

Certyfikat Europejskiego Funduszu Społecznego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Miechowice"

 
  


  Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych 
SM "Miechowice"
przy ul. Felińskiego 
165 - 187


 Foto - galeria SMM
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice”, ul. Felińskiego 19, 41-908 Bytom ogłasza w dniu 25.08.2014 r. o godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony: nr 53/2014/SMM.

Zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z 2 działek gruntu numer 408/5, oraz 407/5 o łącznej pow. 1 131 m2, zlokalizowanej przy
ul. Nowej, wartość zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 89 900,00 PLN + należny podatek VAT.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta dla działki nr 408/5 posiada oznaczenie 1MN/6, dla działki nr 407/5 ZD/3, obecnie zajętej w 80% przez ogródki działkowe ROD „Zgoda”.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości wpłaconej do dnia 22.08.2014r., na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Bytom 78 1050 1230 1000 0022 7819 9076, w tytule wpłaty należy podać numer przetargu.

Przetarg odbywa się w formie ustnej licytacji, osobami upoważnionymi do udzielania informacji są: Anna Stępek, tel. (32) 396 72 16 oraz Feliks Wcisło,
tel. (32) 396 72 14.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pobierz dokument na dysk