Niedziela, 27 Maja 2018r.
S_net (logowanie)
 • Informacja

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje, iż w dniu 01.06.2018r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna

  Natomiast w dniu 09.06.2018r. (sobota) Spółdzielnia będzie czynna w godz. od 7.00 – 15.00. Czytaj dalej…

 • Wycinka drzew.

  Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody   ( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) Art. 83 ust. 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia   na wycinkę drzew Czytaj dalej…

 • Dziki

  Jak reagować w przypadku spotkania z dzikiem?

  Dziki

 • Informacja

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” uprzejmie informuje, iż w dniu 01.06.2018r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna

  Natomiast w dniu 09.06.2018r. (sobota) Spółdzielnia będzie czynna w godz. od 7.00 – 15.00. Czytaj dalej…

 • Wycinka drzew.

  Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody   ( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) Art. 83 ust. 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia   na wycinkę drzew Czytaj dalej…