Czwartek, 08 Grudnia 2016r.
S_net (logowanie)
 • Przetargi nieograniczone

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Felińskiego 19 ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

  Czytaj dalej…

 • OGŁOSZENIE

  Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody   (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) Art. 83 ust. 4  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” zawiadamia właścicieli i użytkowników garaży o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia  na wycinkę żywopłotu w związku z planowaną budową zatok parkingowych dla samochodów osobowych  na działce nr 1700/11 przy garażach ulicy  Nickla.

  Czytaj dalej…

 • Odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, że w okresie od 01.12.2016 r. do 14.12.2016 r. wykonywane będą odczyty wodomierzy oraz kontrola instalacji wodnej we wszystkich lokalach mieszkalnych (opomiarowanych i nieopomiarowanych) zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

  Czytaj dalej…